Telefon: 06 20 367 1957 
Irodacím: 1052 Budapest,  Párizsi utca 6/b    16-os  kapucsengő
Telefon: 06 20 367 1957 
Irodacím: 1052 Budapest,  Párizsi utca 6/b    16-os  kapucsengő
Telefon: 06 20 367 1957 
Irodacím: 1052 Budapest,  Párizsi utca 6/b    16-os  kapucsengő
Szakterületek
telefon: 06 20 367 1957
Telefon: 06 20 367 1957 
Irodacím: 1052 Budapest,  Párizsi utca 6/b    16-os  kapucsengő

Ingatlanjog

 • ingatlan tulajdonátruházó szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere)
 •  bérleti, használati és üzemeltetési      szerződések lakásra, üzletre, irodára vonatkozóan
 • ingatlanokat terhelő biztosítéki megállapodások (pl. jelzálogszerződés)
 • képviselet földhivatali és egyéb hatósági eljárásokban
 • peren kívüli és peres képviselet ingatlanügyletekkel kapcsolatos jogvitákban


Polgárjog


​Coming Soon...

Büntetőjog


 • gazdasági bűncselekmények
 • kábítószer terjesztés-birtoklás
 • garázdaság
 • testi sértés
 • előzetes letartóztatás

​Család és öröklési jog

 • Házassági bontóperek
 • gyermekelhelyezés
 • végrendelet
 • ajándékozási szerződések
 • jogviták, peres ügyek
Társasági Jog

 • gazdasági társaságok alapítása, módosítása
 • non - profit társaságok alapítása, módosítása
 • civil szervezetek alapítása, módosítása
 • üzletrész-, részvényátruházás
 • tulajdonosi, részvényesi megállapodások
 • végelszámolás


Peres Képviselet

Coming Soon...